ABDÜLAZİZ BAYINDIR VE LAİKLİK SAVUNMASI ÜZERİNE BİR NOT…


ABDÜLAZİZ BAYINDIR VE LAİKLİK SAVUNMASI ÜZERİNE BİR NOT…

Öncelikle Teokrasi kavramının anlamını yazalım…
Teokrasi Nedir?

Teokrasi en genel şekilde din adamları sınıfı tarafından dinsel kurallarla yönetilen toplumların yönetim biçimi olarak tanımlanabilir. Teokratik yönetim biçimlerinde din/tanrı siyasal iktidarın tek meşru kaynağıdır.

Bu tanıma, İslamın dilinde Şeri Yönetim/Şeriat(Dini hukuk) Yönetimi de diyebiliriz…

Şimdi de Bay Aziz Bayındırın kavanoz dibi gözlüğünden teokrasinin İslamdaki yerine bakalım:
Teokraside Allaha boyun eğer gibi yöneticilere boyun eğilmesi istenir.
Onlara itaat Allaha itaat, onlara muhalefet Allaha karşı gelmek sayılır. Kuran bunu da şirk sayar. Çünkü onların Allahın Kitabına aykırı isteklerine boyun eğen, o konuda onları Allahın yerine koymuş olur. Şirk yani Allaha ortak koş, Allahın asla bağışlamayacağı tek günahtır. O, şöyle buyurur:
Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, bunun dışında olanı di
lediği kimse için bağışlar. (Nisa 4/48).
(İstanbul Uni. Laiklik tezi)

Bu çarpık anlatımda şunu fark ettim. Bay Bayındırın Nisa 59u görmezden geldiğini ve de buna kılıf mahiyetinde ise … Çünkü onların Allahın Kitabına aykırı isteklerine boyun eğen, o konuda onları Allahın yerine koymuş olur… sözünü kullanarak; İman edenler, emir sahiplerine uyduklarında şirke girmiş olduğu ithamında-hakaretinde bulunmayı da es geçmemiştir. İslamda aykırı istek dışında ulul emre itaat edilmesi buyrulmuşken evet Sayın Bayındır, bu ayeti ne yapacağız peki?

Ey iman edenler! Allaha itaat edin. Peygambere itaat edin ve sizden olan ulul-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allaha ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.
NİSA-59

Author: ahmedşit

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Tarih talebesi, araştırmacı, meraklı, Müslüman.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.