ORTA ASYA TÜRK TARİHİ – PDF

Orta Asya Tarihi adlı eser Anadolu Üniversitesinin ders kitabıdır ve Ahmet Taşağıl gibi birçok değerli isim tarafından kaleme alınmıştır. PDF formatını bu adresten indirebilirsiniz. Eserin İçindekiler kısmı aşağıdadır. LÜTFEN BİR HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSANIZ ULAŞIN!

Türk Tarihinin Başlangıcı

I. UNITE TÜRK TARİHİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Türk Adı Hakkında

Türkiye ve Türk Yurdu

ASYA HUN İMPARATORLUĞU (M.Ö. 221- M.S. 439)

İkiye Bölünme: Kuzey ve Güney Hun Devletleri

Hunlarda Sosyal ve Kültürel Yapı

AK HUN DEVLETİ (367-558)

TABGAÇ DEVLETİ (385-550)

GÖK-TÜRK DEVLETLERİ

I. Gök-Türk Devleti (552-582)

Doğu Gök-Türk Devleti (582-630)

Batı Gök-Türk Devleti (582-630)

Gök-Türklerin Fetret Devri (630-681)

II. Gök-Türk Devleti (682 -745)

Gök-Türklerin Sosyal Yapısı

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
Uygur Kağanlığı

2. ÜNİTE BAĞIMSIZLIKLARINA KADAR UYGURLAR

UYGUR KAĞANLIĞI’NIN YÜKSELİŞİ

Bayan Çor Kağan (747-759)

Bögü Kağan ve Uygurların Maniheizm’i Kabulü

Tun Baga Tarkan (779-789)

Diğer Kağanlar ve Devletin Güçlenmesi

DEVLETİN ZAYIFLAMASI VE YIKILIŞI

Kansu (840-1226) ve Beşbalık Uygurları (840-1368)

UYGUR DEVRİNİN GENEL KARAKTERİ

UYGUR MEDENİYETİ

Edebiyat ve Sanat

Mimari Eserler

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
Türk Boyları

TÖLES BOYLARI

KIRGIZLAR (M.Ö. 202-M.S. 960)

TÜRGÎŞLER (634-766)

Sarı Türgiş Devleti (690-712)
ıv İçindekiler
Kara Türgiş Devleti (716-739)

KARLUKLAR (627-1212)

OĞUZLAR (766-1000)

Özet

Kendimizi Sınayalım

Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
4. ÜNİTE Doğu Avrupa’daki Türk Devletleri ve Boyları

AVRUPA HUNLARI (374-469)

AVARLAR (558-805)

SABARLAR (469-576)

HAZARLAR (626-1000)

Hazar-Arap Münasebetleri

Hazar-Rus İlişkileri

Hazar-Macar Münasebetleri

Hazarlarda Din

İTİL BULGAR DEVLETİ (680-1391)

TUNA BULGAR DEVLETİ (679-869)

PEÇENEKLER (860-1091)

UZLAR (860-1068)

KUMAN-KIPÇAKLAR (1000-1303)

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

5. ÜNİTE Moğol İstilası Zamanında Türkistan

COĞRAFÎ MEKÂN OLARAK TÜRKİSTAN

MOĞOL İMPARATORLUĞU (1206-1259)

Bir Lider Doğuyor

Kağan Cengiz

Seferler

Çin Seferi

Doğu Türkistan Seferi

Harezm Seferi

Cengiz Kağan’dan Sonra Moğol İmparatorluğu

Moğollarda Devlet Yönetimi

Gündelik Yaşam

Yasa

Yam (Posta) Sistemi

Pax-Mongolica

Moğol İmparatorluğu’nda Türkler

HAREZMŞAHLAR (1097-1231)

Teşkilat

Devlet Yönetimi

Askerî Teşkilat

İçindekiler V

Sosyal ve İktisadî Hayat

ÇAĞATAY HANLIĞI (1227-1370)

Özet

Kendimizi Sınayalım

Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Altın Orda ve Ardılı Hanlıklar

6. ÜNİTE ALTIN ORDA DEVLETİ

ALTIN ORDA’DA TEŞKİLAT VE UYGARLIK

Teşkilat

Şehircilik, Ticaret ve İlim

KAZAN HANLIĞI (1437-1552)

Kazan Hanlığı’nda Sosyal ve İktisadî Hayat

ASTRAHAN HANLIĞI (1466-1556)

KASIM HANLIĞI (1445-1681)

SİBİR HANLIĞI (1468-1607)

Özet

Kendimizi Sınayalım

Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Timur ve Timurlular

7. ÜNİTE TİMUR (1370-1405)

TİMURLULAR

Şahruh (1405-1447)

Uluğ Beg (1447-1449)

Abdüllâtif (1449-1450)

Abdullah (1450-1451)

Ebû Said (1451-1469)

Hüseyin Baykara (1469-1506)

TİMUR VE TİMURLULAR DÖNEMİNDE UYGARLIK

İmar Faaliyetleri

Ticari Faaliyetler

Edebiyat

Resim ve Süsleme

Musiki

HİNDİSTAN TÎMURLU İMPARATORLUĞU (1526-1858)

Babür ve İmparatorluğun Kuruluşu

Yükseliş Dönemi

Zayıflama ve Çöküş Devri

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
vı İçindekiler
8. ÜNİTE Türkistan Hanlıkları

ÖZBEK HANLIKLARı

Özbeklerin Ortaya Çıkışı ve Şibanîler Dönemi

Mâverâünnehr’de Özbekler

Astrahan Hanedanı Zamanında Buhara Hanlığı

Mangıt Hanedanı ve Cengizli Geleneğinin Değişmesi

Harezm ve Hive Hanlığı

Fergana’da Hokand Hanlığı

DOĞU TÜRKİSTAN HANLIKLARI

Yarkend (Saidiye) Hanlığı

Kaşgar Emirliği

DEŞT-İ KIPÇAK VE KAZAK HANLIĞI

Osmanlı Devleti’nin Türkistan Hanlıkları ile İlişkileri

DEVLET TEŞKİLATI VE KÜLTÜR

Nüfus, Yerleşme ve Şehir

Hanlık ve Saray Teşkilatı

Yönetim Sistemi

Askeri Yapı

İktisadi ve Mali Durum

Eğitim, Kültür ve Sanat

Özet

Kendimizi Sınayalım

Okuma Parçası

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
9. ÜNİTE Rusya Türklerinde Fikir Hareketleri

TATAR UYANIŞI

Tatar Uyanışının Kökleri

Tatarlarda Dinî Reform Hareketi

CEDİTÇİLİK HAREKETİ

İsmail Gaspıralı’nın Reform Programı

Usûl-i Cedit Mektepleri

Ortak Bir Türk Dili Oluşturulması

Kadınların Özgürleştirilmesi

Milli ve Siyasi Bilinçlenme

KAFKASYA’DA YENİLEŞME

Kafkasya’da Rus Yayılması ve Etkileri

Azerbaycan’da Değişme ve Dönüşüm

KAZAK MODERNLEŞMESİ

TÜRKİSTAN’DA CEDİTÇİLİK

Çarlık Yönetimi ve Etkileri

Türkistan’da Cedit Hareketi

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar
İçindekiler vıı
Sovyet Dönemi ve Sonrasında Orta Asya

TÜRKİYE VE ORTA ASYA

BOLŞEVİK YÖNETİMİNİN İLK DÖNEMİ: 1917-1928

Sovyetlere Karşı Direniş: Basmacılık Hareketi

Sultan Galiyev ve Milli Komünistler

SOVYETLEŞTİRME SİYASETİ

Sovyetlerin Milliyetler Politikası

Kazakistan’a Rus Göçmenlerin Yerleştirilmesi

Sovyetlerin İktisat Siyaseti

Din Karşıtlığı ve Ateizm

Kadını Dönüştürme Siyaseti

Sovyetlerin Dil Siyaseti

Orta Asya’da Sovyet Tarih Yazıcılığı

Stalin Sonrası Gelişmeler ve Sovyetlerin Çöküşü

BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİ VE SOVYET MİRASI

Kültür Değişmeleri

Devam Eden Alışkanlıklar

Özet

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Yararlanılan Kaynaklar

Author: ahmedşit

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Tarih talebesi, araştırmacı, meraklı, Müslüman.

Söyleyeceğiniz bir şey mi var?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.