Peygamberimiz (aleyhisselatu vesselam) Erosun Okuna Mı İşaret Etmişti?


Peygamberimiz (aleyhisselatu vesselam) Erosun Okuna Mı İşaret Etmişti?

Peygamberimiz (sas.) bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor:
Harama bakmak, şeytanın oklarindan zehirli bir oktur. Bu sebeple Allahtan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye, mükâfat olarak Allah öyle bir iman verir ki, onun tadını kalbinde hisseder. (Hakim, Müstedrek, 4/314; Munziri, et-Tergib vet-Terhib, III, 63.)

Bu hadisin yıllar sonra Eski Çağ tarihi konusunda ihtisasa başladığımda, eski Yunan mitoslarında geçen bir bahsi şerh eden bir özellik taşıdığını gördüm.

Elindeki ok ve yayı ile küçük bir çocuk betimlemesi ile gördüğümüz Eros, meğer Yunanlıların aşk tanrısı(!) imiş. Bu Eros, gençlerin bir arada bulunduğu ortamlara giderek, attığı oklarla gençlerin kalplerinde derin yaralar açarmış. Haram nazarların birbirlerine çevrildiği ortamlarda bu oklarla yaralanan insanlar derin acılara gark olurmuş. İşte Eros bir şeytan ayinesi olarak tasavvur ediliyor ve okları şeytanın gençleri yoldan çıkarmak için uyguladığı taktiklerden biri olarak gösterilerek hadisi şerifin verdiği bilgilerin eski Yunanda da bilindiği böylece ortaya çıkıyor. Bu kitabımızın başka bölümlerinde mitoslarda anlatılanlar ile İslam dini arasındaki bağı ortaya koymuş ve mitosların aslında Hz. Ademin anlattığı dinin tahrif edilmiş hali olduğunu söylemiştik. Bu Hadis-i Şerifin ise durumu açıklayan bir başka güzel örnek olduğu görülüyor.

Kaynak: IŞIK, Adem, İlginç Yönleriyle Eski Çağ-Milattan Önce, İzmir 2013, s.120-121.

Author: ahmedşit

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Tarih talebesi, araştırmacı, meraklı, Müslüman.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.