Selçuklular Niçin Sünniliği Benimsediler?


Selçuklular Niçin Sünniliği Benimsediler?

Selçukluların Sünni İslamı benimsemesinde en önemli etken 819’da İran coğrafyasında büyük bir devlet kuran Samanîlerdir. Onlar aracılığıyla Sünni İslam Selçuklulara ulaştı. Ayrıca ticaret kervanları, uç bölgelerdeki medrese ve tekkelerin faaliyetleri Türklerin İslamlaşmasında, özellikle de Sünni inancı benimsemesinde büyük rol oynadı.

Abbasilerden itibaren Irak ve doğusundaki ülkelerde Hanefilik oldukça yaygındı. Selçuklular bu coğrafyaya hâkim olunca Sünniliği ve Hanefî yorumunu benimsediler. Bu uğurda kâfir soydaşlarıyla savaşan Selçuklular zamanla Sünni İslamın koruyucusu haline geldiler.

Selçukluların Hanefiliği benimsemesinde en büyük etken coğrafî ve kültürel tesirlerdir. Ayrıca bu mezhebin ferdî hürriyetlere diğerlerinden daha fazla değer vermesi de bu tercihi etkilemiştir. Özellikle kadınlar ve gayrimüslimler hakkında daha müsamahalı olması, örf ve âdetlere önem vermesi de cezbedici yönlerindendir. Bu hususta ayrıntılı bilgi için Ahmet Ocak‘ın Selçukluların Dinî Siyaseti adlı kitabına müracaat edilebilir.

Kaynak: Doç. Dr., KESİK, Muharrem, Selçuklular Niçin Sünniliği Benimsediler?, Derin Tarih Dergisi S.35, Şubat 2015, s.10.

Author: ahmedşit

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Tarih talebesi, araştırmacı, meraklı, Müslüman.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.