Türk Söylence Sözlüğü PDF


Türk Söylence Sözlüğü E-KİTAP İNDİR

Dünyâ bir deniz idi; ne gök vardı, ne bir yer,
Uçsuz bucaksız sonsuz sular içindeydi her yer.

(Altay Yaradılış Destanı – Giriş Cümlesi.)

Türk efsânelerinde, masallarında, halk öykülerinde ve söylencelerinde yer alan temel unsurların ve bileşenlerin tespit edilip bir sözlük hâlinde sistemli bir biçimde ortaya konulması amaçlanan bu çalışma, belki de Türk Mitolojisi alanında bir ilk olacak kadar geniş kapsamlıdır.

Deniz Karakurt’un bu hazırlamış olduğu açıklamalı ansiklopedik mitoloji sözlüğü ile bir çok Türk kültürü hakkında söylenceler ansiklopedik olarak dizilmiş Türk dinleri ve inançlarına dair terimler ve mitolojik öğeler listelenmiştir. Bu kapsamlı eserden yararlanmanız dileğimle…

Açıklamalar:
1. Bu kitap kesinlikle ücretsizdir. Herhangi bir bedel talep edilemez.
2. Kaynak belirtmeden alıntı yapılamaz, kullanılamaz.
3. Yazarın izni olmadan basılamaz.
4. Yazarın izni olmadan kısmen de olsa değiştirilemez.
5. Dijital sürümü serbestçe dağıtılabilir ve paylaşılabilir.
6. İnternet ansiklopedilerine yüklenebilir.

“Eskiden kış günlerinde köy topluluğunun ortak malı olan köy
odalarında ocağın etrafında günlerce, hattâ haftalarca süren
masalsı öyküler anlatılırdı. Bunlar teknolojinin henüz gelişmemiş
olduğu dönemlerde dizi filmlerin, arkası yarınların yerini tutardı.
Ben çocukluk yıllarımda bu sözlü anlatım geleneğinin son
örneklerine tanık olma fırsatını yakaladım.”
– Deniz Karakurt / Pusula Gazetesi, Röportaj Alıntısı –

12+
ONİKİ YAŞ VE ÜZERİ OKUYUCULAR İÇİNDİR.
Kaynak göstermek kaydıyla her tür alıntı yapılabilir.
(İlgili alıntılar için yasal gerekçedir.)

Author: ahmedşit

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde Tarih talebesi, araştırmacı, meraklı, Müslüman.

1 thought on “Türk Söylence Sözlüğü PDF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.